έκδοση αδειών

Συμπληρωματικά με την εκπόνηση μελετών ή και την κατασκευή ενός οικοδομικού έργου, έχουμε τη δυνατότητα ν’ αναλάβουμε την προετοιμασία φακέλου καθώς και όλη τη διαδικασία για:

  •  έκδοση αδειών δόμησης
  •  έκδοση Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας (Ε.Ε.Μ.Κ.)
  •  έκδοση άδειας λειτουργίας για καταστήματα
  •  έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)
  •  έκδοση Πιστοποιητικού τουριστικών καταλυμάτων
  • προετοιμασία φακέλου και παράσταση αρχιτέκτονα μηχανικού σε Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ)
  • προετοιμασία φακέλου και παράσταση αρχιτέκτονα / αναστηλωτή μηχανικού σε Εφορεία Αρχαιοτήτων και Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης (Υ.ΜΑ.Θ)
  • προετοιμασία φακέλου, διαδικασία απογραφής οικοδομικού έργου στο ΙΚΑ και υποβολή ΑΠΔ για ιδιωτικό οικοδομικό έργο

Εάν θέλετε να προσπεράσετε όλη τη γραφειοκρατία των εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων χωρίς ταλαιπωρία και τρεξίματα από πλευράς σας, είμαστε οι άνθρωποί σας!
Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ετοιμάσουμε εντελώς δωρεάν μια εξατομικευμένη προσφορά που θα καλύπτει τις ανάγκες σας.