εξοικονόμηση κατ’οίκον

Ενδιαφέρεστε για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας και θέλετε να υπαχθείτε στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ΄οίκον;
Αναλαμβάνουμε για την Κεντρική Μακεδονία:

  •  αυτοψία στην ιδιοκτησία σας και έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)
  •  πρόταση επεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση της ιδιοκτησίας σας, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος
  •  υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής σας στο πρόγραμμα
  •  κατασκευή των προτεινόμενων επεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση της ιδιοκτησίας σας με πιστοποιημένα υλικά και εξειδικευμένα συνεργεία
  •  επίβλεψη από αρμόδιο μηχανικό των εργασιών κατασκευής για την ενεργειακή αναβάθμιση της ιδιοκτησίας σας

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για τους όρους του προγράμματος και να ξεκινήσουμε τη συνεργασία μας!