Διαχωρισμός διαμερίσματος σε 3 φοιτητικά στούντιο

Διαχωρισμός διαμερίσματος σε 3 φοιτητικά στούντιο

Μας ζητήθηκε η ανακαίνιση και ο διαχωρισμός ενός διαμερίσματος σε τρία φοιτητικά στούντιο δίπλα στα Πανεπιστήμια, στη Θεσσαλονίκη.
Η επιλογή μας για τον διαχωρισμό και τον γενικότερο σχεδιασμό βασίστηκε στην υπάρχουσα κατάσταση, το διαθέσιμο προϋπολογισμό, τις απαιτήσεις του προγράμματος και το χρονοδιάγραμμα.

Όνομα Project: Μετατροπή διαμερίσματος σε 3 φοιτητικά στούντιο
Πελάτης: ιδιώτης
Οι Υπηρεσίες μας: Μελέτη, Επίβλεψη
Παρασκευή Παπασωτηρίου Αρχιτέκτων Μηχανικός

Περιγραφή / Διαδικασία

inspiring living for all

Συνδυάσαμε έπιπλα του εμπορίου με custom made και επιλέξαμε όλα τα τελειώματα, τα διακοσμητικά και γραφιστικά στοιχεία.