Τραπεζικοί Λογαριασμοί

Τράπεζα Πειραιώς

αριθμός λογαριασμού:  5284 0896 37372
ΙΒΑΝ: GR54 0172 2840 0052 8408 9637 372

Τράπεζα Εθνική της Ελλάδος

αριθμός λογαριασμού: 224/ 410092-18
ΙΒΑΝ: GR08 0110 2240 0000 2244 1009 218

Τράπεζα Eurobank

αριθμός λογαριασμού: 0026-0434-14-0200221628
ΙΒΑΝ: GR 210 260 4340 000 140 200 221 628